Riedl Frigyes: Madách - Magyar irodalmi ritkaságok 26. (1933)

---------------------------------------------------------------я A Magyar Irodalmi Ritkaságok eddig megjelent számai: 1. Bessenyei György: A törvénynek útja.Tudós társaság. Sajtó alá rendezte és kiadta a budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 1929/30. évi VIII. osztálya. 2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Sajtó alá ren­dezte és kiadta a budapesti Berzsenyi Dániel-reál­gimnázium 1930/31. évi Vili. osztálya. 3. Kenyák Bernát: Joas. (Piarista iskolai dráma, 1770.) Eredeti kéziratból sajtó alá rendezte s bevezetéssel ellátta dr. Perényi József tanár. Kiadta a budapesti kegyestanítórendi kath. gimnázium. 4. Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való Jámbor Szándék. Bécs, 1790. VII. oszt. tanítványai­val sajtó alá rendezte dr. Várady Zoltán tanár. Ki­adta a budapesti Verbőczy István-reálgimnázium. 5. Károlyi Gáspár: Két könyv... Debrecen, 1563. VIII. oszt. tanítványaival sajtó alá rendezte Jablonowsky Piroska tanár. Kiadta a budapesti Ev. Leánykollé­gium. 6. Szemelvények Temesvári Pelbárt műveiből. Fordí­totta s tanítványaival sajtó alá rendezte Brisits Frigyes tanár. Kiadta a budapesti ciszterci-rendi Szent Imre-gimnázium. 7. Péterfy Jenő zenekritikái. Sajtó alá rendezte és kiadta a budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 1930/31. évi Vili. osztálya. 8. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék. Dr. Zsigmond Ferenc tanár vezetésével sajtó alá rendezte és ki­adta a debreceni ref. kollégium gimnáziumának 1931/32. évi VIII. A. osztálya. 9. Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles közmondások c. gyűjteményéből. Sajtó alá rendezte és kiadta Szabó Béla polgári iskolai igazgató. 10. Kazinczy világa. Szerkesztette Vajthó László. A Ka- zinczy-centenáriumra kiadta a Kir. Magyar Egye­temi Nyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék