Lenhossék József: A Szeged-öthalmi ásatásokról, különösen az ott felfedezett ős-magyar, ó-római és kelta sírokban talált csontvázakról

SZEfrED-ÖTHALMI ásatásokról. KÜLÖNÖSEN AZ OTT FELFEDEZETT ŐS-MAGYAR, Ó-ROMAI ES KELTA SÍROKBAN TALÁLT CSONTVÁZAKRÓL, TOVÁBBA EGY UGYANOTT TALÁLT SPHENOCEPHÁL ÉS KATAEEHIN HYPERCHAMAEOEPHAL KOPON'YAEÓL. VÉGRE EGY Ó-SZONYüN KIÁSOTT MESTERSÉGESEN ELTORZÍTOTT MAKROCEPIIAL KOPONYÁRÓL. IRTA LENHOSSÉK JÓZSEF KIR. TANÁCSOS, AZ OSZTRÁK CS. III. OSZTÁLY VASKORONA-REND LOVAGJA; A PORTUGÁLIÁI KIR. KRISZTUS CSILLAGOS- ÉS A SPANYOL KIR. III. KÁROLY REND KÖZÉPKERESZTESE; A SVÉD KIR. AVASA-, AZ OLASZ KIR. KORONA-, A HESSENI NAGYHERCZEGI NAGYLELKŰ FÜLÖPREND I. OSZT., ÉS AZ ANHALTT HERCZEGI MEDVE ALBERT ÉRDEMREND LOVAGKERESZTESE; AZ ÖSSZES ORVOSI TUDOMÁNYOK TUDORA ÉS A BUDAPESTI KIR. M. TUDOMÁNY-EGYETEMEN A LEÍRÓ ÉS TÁJBONCZTAN NYILV. RENDES TANÁRA; AZ OTTANI BONCZTANI INTÉZET ÉS MUZEUM IGAZGATÓJA; AM. KIR. BUDAPESTI TUDOMÁNY-EGYETEM 1878/9-IKI TANÉVBEN VOLT RE CT ÓRA; AZ ORVOSKARI ÖSZTÖNDÍJ-ÜGY VEZETÖJEJA BUDAPESTI,,ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT1* ÁLLANDÓ VÁLASZTMÁNYI ÉS RENDES TAGJA, VALAMINT ANNAK ŐSRÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI SZAKOSZTÁLY ELNÖKE; A „M. ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT** ALAPÍTÓ tagja; a párisi „société anthropologique“ „membre a s s o cié-ex t erne“-je; a párisi „société anatomique“ és az OTTANI „DEUTSCHE GESELLSCHAFT DER AERZTE**, A PRÁGAI CSEHORSZÁGI „SOCIETAS MEDICOROM**, A MÜNCHENI „SOCIETAS ANTIIRO- POLOGICA“, A FLORENCZI „SOCIETA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA E PSICHOLOGIA COMPARATA**, A TEMESVÁRI „DÉL-MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT**, ÉS A TISZA-FÜRED VIDÉKI RÉGÉSZETI EGYLET TISZTELETI TAGJA; A „M. TUDOM. AKADÉMIA**, A ,,M. KIR. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT**, A BUDAPESTI „KIR. ORVOSEGYLET“, A „M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT**, A NAGY­SZEBENI „VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN** RENDES TAGJAJA BÉCSI „K. K. GESELLSCHAFT DER AERZTE**, ÉS A „K. K. ZOOLOGISCH­BOTANISCHER VEREIN“, A PÁRISI „SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE**, A BRÜSSELI „SOCIÉTÉ ROYALE DE SCIENCES MÉDICALES ET NATURELLES**, A BERLINI „GESELLSCHAFT FÜR ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE**, ÉS A GÖTTINGAI „KÖNIGL. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN“ LEVELEZŐ TAGJA. A M. TUD. AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK KÜLÖN KIADVÁNYA. 1881. I. 5 EÉNYNIOMATU TÁBLÁVAL, EGY SZÍNEZETT KŐNTOMATU TÉRRAJZZAL ÉS A SZÖVEGBEN 7 FAMETSZETTEL. Ára 2 frt. BUDAPEST. 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék