Platon: Platon Állama - Görög és latin remekírók (Budapest, 1904)

GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. KIADJA A M, TDD. AKADÉMIÁNAK C1ASSICA-PHIL0L0GIAI BIZOTTSÁGA. PLATON ÁLLAMA. (GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL.) FORDÍTOTTA, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta SIMON JÓZSEF SÁNDOR. BUDAPEST. FRANKLIN- TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1904. Ára 10 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék