György Endre: A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása (Budapest, 1876)

II II II A KÜLÖNBÖZETI ÁRSZABÁLYOK JOGOSULTSÁGA ÉS HATÁSA. A MAGYAR TUD. AKADÉMIA ÁLTAL A DÓRA-JUTALOMMAL KOSZORUZOTT PÁLYAMŰ. IRTA GYÖRGY ENDRE. Ára 1 frt SO kr. BUDAPEST, 1876. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék