Hollós László: Magyarország Gasteromycetái - Gasteromycetes Hungariae (1903)

GAS TE R O M YC E TE S 11 I' N G AR 1,1',. __________ CUM TABULIS XXXI. _ __ M AGYARORSZÁG GA S T E R 0 M YC E TÁL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA l)1 HOLLOS LÁSZLÓ ÁLLAMI FŐREÁLISKOLAI TANÁR KECSKEMÉTEN. HARMINCZEGY TÁBLA EREDETI RAJZZAL ÉS FÉNYKÉPPEL. MEGJELENIK A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. TÁMOGATÁSÁVAL. BUDAPEST. F RAN ItL IN - TÁR S U L AT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1903.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék