Közlemények Szepes vármegye múltjából 10. (1918)

1918 / 1. szám

TARTALOM. Szepesi német népdalok s népies énekek (első közlemény), lila: Schmidt Gizella . ....................................................................................................... t Szemelvények Máriássv Farkas magánlevéltárából (harmadik közlemény). Közli: Máriássy Ödön .......................................................................... 32 D rága idők Szepesben. Irta: Hnjnóci H. Józset dr..................... . . . 37 A szepesi pórlázadás a cs. és kir. GO sz. gyalogezred történetében. Közli. báró Wieland Aladár dr..................................................................... 43 Könyvszemle. Uj könyvek (F. J.)........................................ ............................. 48 T ársulati ügyek. A Szepesmegyei Történelmi Társulat 1917 december hó 21-én tartott választmányi ülésének jegyzőkönyve . . . . . , . . . . . . 51 Társulati számadások az 1915. és 1916. évről ................................... . 54 1 917. évi november l-töl 1918. évi január 31-éig befolyt tagdijak (évi 4 K). 1915. évre: Loysch Andor, dr. Payer Géza. 1916. évre: Czóbel István, dr. Forberger Béla, Hollólomniczi körjegyzőség, Hajts Bálint, Iglói ev. egyházközség, Iglói polgári kör, Jablonowski József, Késmárki kaszinó, Késmárki iyceum önképző köre, Korompai polgári társaskör, Korponay Kornél, Lippóczy Norbert, Loysch Andor, Magyar Kázmér. Öshegyi József, dr. Payer Géza, Philipp János, Piskóty Ferencz, Pokoly József, dr. Ritók János, dr. Szontágh Miklós, Tarczafői körjegyzőség, Vaitzik Ede, dr. Wolf Károly, gr. Wickenburg Márk, Wyda Sándor. 1917. évre: Dr. Alexy János. dr. Ábrányi Józset, Barcs Gyula, Barla-Szabó Titusz, Bartholy Béla, Benigny János, Blay István, Bojárszky Béla, dr. Bojárszky Béla, Braun Fülöp, Breznyák János, Burián Lajos, Czebányi Kornél, Czóbel István, Dénes Ferer.cz, Faith Mátyás, Fábry Sándor, Fleischhakker Lajos, dr. Forberger Béla, dr. Förster Jenő, Förster Rezső, dr. Fried Mór, Friedrich Károly, Gloser János, Görgey Gusztáv, Greschik Viktor, Groh János, Grósz Lipót, Gundellinger Kálmán, dr. Hajnóci R. József, Hajts Bálint, Hedry Pál, dr. Hegyi László, Hendl Lénárd, Hcnsch Aladár-, Hibján Samu, Hoepfner Gusztáv, Hollólomniczi körjegy­zőség, Hornung Albert, dr. Horvay Róbert, dr. Hritz Artur, dr. Hritz Kálmán, dr. Hritz Lajos, Iglói ev. egyházközség, lllgenn Antal, dr. Iványi Béla, Jablo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék