Magyar Fonetikai Füzetek 12. - Dialektológiai tanulmányok (1983)

Dialektológiai tanulmányok. Nyelvjárási és regionális köznyelvi fonetikai elemzések

MAGYAR >IO FONETIKAI FÜZETEK DIALEKTOLÓGIÁI TANULMÁNYOK Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete Budapest 1983 ____________________________________ __________________________________________J HU NGARIAN PAPERS IN PHONETICS

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék