Magyar Fonetikai Füzetek 15. - Hangtani értekezések (1985)

Hangtani értekezések

HANGTANI ÉRTEKEZÉSEK Kiadja az MTA Nyelvtudományi Intézete Budapest 1986 V ________________________________J MA GYAR FONETIKAI FÜZETEK HUNGARIAN PAPERS IN PHONETICS

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék