Magyar Pszichológiai Szemle 6. (1933)

1933 / 1-2. szám

TARTALOM Benedek László : Gróf Apponyi Albert ............................................ 3 „ „ Elnöki megnyitó ................................................... 14 Bod a István: A lélektani kutatás néhány vezérelvéről ................. 16 Gergő Endre: A lélektani struktúravizsgálatok módszeréhez............ 29 V. Wagner Lilla : Eszmélet, érzékiét, észlelet..................................... 42 Nyi rö Gyula : Költőzseni és pszichiátria ............................................ 63 VITA-KÉRDÉSEK. Boda István: Lélektan és karakterológia...................... 87 Dék ány István: „Alapformák“ kutatása és „osztályozás“ a karak­terológiában .............................. 113 Bod a István: Viszonválasz ...................................................................117 ISM ERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. Heksch Ágnes: Villiam Stern személyiségfilozófiái a és lélek­tana. (Kempelen Attila.) — W. Poppelreuter : Psychokritische Pädagogik. (Várkonyi Hildebrand.) — Újabb magyar nevelés- tani munkák. — Weszely Ödön: Pedagógia. — Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. — Imre Sándor: A társadalom mai állapota és a nevelés. (Boda István.) — Marczell Mihály: A bontakozó élet. (Kempelen Attila.) Ne- mesné M. Márta : Mennyiben valósíthatjuk meg az önkormány­zatot a 8—10 éves gyermeknél. (Boda István.) — H. Ruppert: Aufbau der Welí des Jugendlichen. (Kempelen Attila.) — B. Biermann: A hipnotizmus a feltételes reflex tanának meg­világításában. (Pap Zoltán.) — Dr. Tüdős Endre: A járványos gyermekbénulásról (gycrmekparalysis). (Focher.) — Keller Henrik Dr.: Az iskolásgyermek idegességének megelőzése. (Focher László.) — Bernhard Hart, M. I). F. R. C. P. : A ne­velési klinikák munkássága. i Focher.) — Franziska Baum­garten: Die Testmethode. (Boda István.) — Carola Voll: Ex­perimentelle Untersuchungen über die Grundlagen der fremd­sprachlichen Begabung. (Boda István.) .....................................120 Egyesületi élet. Hírek ... _ ..........................................................153 Inh altsübersicht — Résumé — Riassunto — Extract.......................160

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék