Magyar Pszichológiai Szemle 36. (1979)

1979 / 1. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE ВЕНГЕРСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ HUNGARIAN JOURNAL OP PSYCHOLOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PSZICHOLÓGIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA XXXV. kötet Új sorozat 19. 1979. 1. szára A szerkesztő bizottság elnöke: Ádám György Főszerkesztő: Popper Péter A szerkesztő bizottság tagjai: Bartha Lajos, Hódos Tibor, Hunyady György, Juhász Pál, Kardos Lajos, Lányiné Enqelmayir Ágnes, Lénárd Ferenc, Mátrai László, Moussong-Kovács Erzsébet, Palotás Gábor, Pataki Ferenc, Ranschburg Jenő, Rókuspalvy Pál, Salamon Jenő, Tomka Imre, Vitányi Iván A szerkesztőség tagjai: Rovatvezetők: Hódos Tibor, Hunyady György, Moussong-Kovács Erzsébet, Pléh Csaba, Ranschburg Jenő Munkatársak: Varga Zoltán (olvasó szerkesztő), Hegedűs T. András, Jóni Anna, Benedek László, Várady Andrásné (szerkesztőségi titkár) Technikai szerkesztő: Glauber Anna Szerkesztőség: 1083 Budapest, Bókay János u. 64. Telefon: 340-790, 343-743 Szerkesztőségi fogadóórák: kedd 10 — 12 csütörtök 16 — 18 Akadémiai Kiadó 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKHI1800 Budapest V., Jó­zsef nádor tér 1. postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 216 — 96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Egyes példányok beszerezhetők a 1065 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Előfizethető és példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓ-nál 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 216-11488., az AKADÉMIAI KÖNYVE SB OLT-ban: 1368 Budapest V., Váci u. 22., telefon: 186-680 Előfizetési díj egy évre: 80 Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat H-1389 Budapest, Pf. 149. A tanulmányok közlési feltételeit lásd a borító negyedik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék