Magyar Pszichológiai Szemle 40. (1983)

1983 / 1. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE ВЕНГЕРСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ HUNGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PSZICHOLÓGIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA XL. kötet Új sorozat 21. 1983. 4. szám Szerkesztő bizottság: Ádám György, Bányai Éva, G la über Anna (technikai szerkesztő), Hegedűs T. András, Kalmár Magda, Kardos Lajos, Klein Sándor, Kulcsár Zsuzsanna, Lénárd Ferenc, Molnár Imre, Moussong-Kovács Erzsébet, Palotás Gábor, Popper Péter (főszerkesztő), Salamon Jenő, Unoárné Komoly Judit, Varga Zoltán, Váriné Szilágyi Ibolya Szerkesztőség : Rovatvezetők: Buda Béla, Hódos Tibor, Hunyady György, Münnich Iván, Pléh Csaba, Ranschburg Jenő Munkatársak: Jóni Anna (olvasó szerkesztő), Füredi János, Feuer Mária, Pázmándy Györgyi (szerkesztőségi titkár) Szerkesztőség: 1083 Budapest, Bókay János utca 64. Telefon: 340-790, 343-743 Akadémiai Kiadó 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKH1 1900 Budapest, József nádor tér 1. Postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a PKHI 216-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Egyes példányok beszerezhetők az 1066 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Előfizethető és példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓ-nál 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. Telefon: lll-OLO. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 216-11488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT-ban: 1368 Budapest, Váci u. 22., telefon: 186-680. Előfizetési díj egy évre: 160 Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat H-1389 Budapest, Pf. 14. A tanulmányok közlési feltételeit lásd a borító negyedik oldalán

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék