Magyar Pszichológiai Szemle 48-49. (1992-1993)

1992-1993 / 1-2. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE Hungarian Journal of Psychology A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA XLVIII—XLIX. kötet Új sorozat 32—33. 1992—93/1—2. szám Szerkesztőbizottság: ANTALOVITS MIKLÓS, BAGDY EMÓKE, BARKÓCZI ILONA, BUGÁN ANTAL, CZIGLER ISTVÁN, HUNY ADY GYÖRGY, KALMÁR MAGDA, KLEIN SÁNDOR, KULCSÁR ZSUZSANNA (elnök), MÜNNICH IVÁN, TORMA KÁLMÁN, VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA, VIKÁR GYÖRGY Szerkesztőség: KULCSÁR ZSUZSANNA (mb. főszerkesztő), FARAGÓ KLÁRA (mb. főszerkesztőhelyettes), NAGY JÁNOS és RÓZSA SÁNDOR (szerkesztőségi titkárok), KÁLMÁN ESZTER (olvasószerkesztő) 1064 Budapest, Izabella u. 46.1. em. 130. Telefon: 1-423-130. Rovatvezetők: BAGDY EMÓKE, FARAGÓ KLÁRA, FELVINCZI KATALIN, GERVAI JUDIT, KOVÁCS ZOLTÁN, KOSA ÉVA, KULCSÁR ZSUZSANNA, LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES, PLÉH CSABA VARGHA ANDRÁS Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35. Telefon: 181-2134. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), 1900 Budapest XIII. Lehel u. 10/A közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636,021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó "Stúdium" (Budapest, V. Váci u. 22.) és "Magiszter" (Budapest, V. Városház u. 1.) könyvesboltjaiban. Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat (H-1389 Budapest, Pf. 149.) A tanulmányok közlési feltételeit lásd. a borító 3. oldalán.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék