Magyar Pszichológiai Szemle 52. (1996)

1996 / 1-3. szám

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE Hungarian Journal of Psychology A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA LII. kötet Új sorozat 36. 1996/1-3. szám Szerkesztőbizottság: ANTALOVITS MIKLÓS, BAGDY EMŐKE, BARKÓCZI ILONA, BUGÁN ANTAL, CZIGLER ISTVÁN, HUNYADY GYÖRGY, KALMÁR MAGDA KLEIN SÁNDOR, KULCSÁR ZSUZSANNA (elnök), MÜNNICH IVÁN, TORMA KÁLMÁN, VÁRINÉ SZILÁGYI IBOLYA VIKÁR GYÖRGY \ Szerkesztőség: KULCSÁR ZSUZSANNA (mb. főszerkesztő), FARAGÓ KLARA (mb. főszerkesztő-helyettes), NAGY JÁNOS (szerkesztő), RÓZSA SÁNDOR (szerkesztőségi titkár) 1064 Budapest, Izabella u. 46.1. em. 130. Telefon: 342-3130. Rovatvezetők: BAGDY EMŐKE, FARAGÓ KLÁRA FELVINCZI KATALIN, GERVAI JUDIT, KOVÁCS ZOLTÁN, KÓSA ÉVA KULCSÁR ZSUZSANNA LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES, PLÉH CSABA, VARGHA ANDRÁS Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19—35. Telefon: 204-3976. Előfizethető az Akadémiai Kiadó Rt.-nél, 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35. Telefon: 204-3976. Példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó Rt. Famulus (Budapest, XIII. Újpesti rkp. 5.) és Magiszter (Budapest V. Városház u. 1.) könyvesboltjaiban. A tanulmányok közlési feltételeit I. a borító 3. oldalán.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék