Magyarságtudomány 1. (1942)

1942 / 1. szám

Magyarságtudomány MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT ÉVJ ELŐFIZETÉS 16 PENGŐ FELELŐS SZERKESZTŐ: OrTUTAY GYULA A MAGYARSÁGTUDOMÁNY] INTÉZET ÉS A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA MINDEN CIKKÉRT AZ ÍRÓJA FELEL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 4 telefon: *187-947 SZERKESZTŐSÉG] ÓRA: HÉTFŐN 2—4 A Pázmány-egyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete Igazgató: Németh Gyula ny. r. tanár Helyettes (ügyvezető) igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár Igazgatótanács: Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula, Mályusz Elemér, Pais Dezső, Alszeghy Zsolt, Viski Károly ny. r. tanárok Titkár: Maksay Ferenc dr. tanársegéd, a népiségtörténet referense Január 1-re várható 1 beosztott gimn. tanár és 3 gyakornok kinevezése, akik a népnyelvészet, dűlőnévgyüjtés és emberföldrajz (később ehelyett: néprajz) referensei lesznek. Felelős kiadó: Ortutay Gyula. Franklin-Társulat nyomdája: vitéz Litvay Ödön.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék