Müegyetemi lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből 3. (1878)

MŰEGYETEMI LAPOK. HAVI FOLYÓIRAT A MATHEMATIK A, TERMÉSZETTUDOMÁN YOK ÉS A TECHNIKAI TUDOMÁNYOK ELMÉLETE KÖRÉBŐL. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : HUNYADY JENŐ, KÖNIO flYl'LA, KEIM ISTVÁN, SZILV KÁIJÁN, SZTOCZEK JÓZSEF ÉS WARTHA VINCZE, MŰEGYETEMI TANÁR O K. 0 KÖTET. BUDAPEST. Nyomatott az athenaeum r. társ. nyomdájában. 18 78.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék