Népi kultúra – Népi társadalom 5-6. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1971)

NÉPI KULTÚRA — NÉPI TÁRSADALOM A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve Yr—VI. Főszerkesztő Ortutay Gyula A kötet első részében az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának 11 munkatársa adja közre tanulmányait. A második és harmadik rósz két szimpozion érdekes anyagát öleli föl: az 1969-ben Moszkvában és az 1970­ben Budapesten tartott Néprajzi Kon­gresszus előadásait, hozzászólásait. A tanulmányok egymástól független témákat, dolgoznak föl, s más-más szempontból vetik fel a néprajz törté­neti megközelítésének legfontosabb kérdéseit. Érdekes módon világítják meg ugyanakkor azokat a problémá­kat is, melyek a magyar paraszti tár­sadalom és kultúra európai-eurázsiai helyét, belső, történeti és szerkezeti összefüggéseit kutatják. Ez a kötet — éppúgy mint az elő­zőek — elsősorban a néprajz, a törté­nettudomány, az irodalomtudomány művelőihez szól. Tematikája azonban olyan változatos, hogy az érdeklődők szélesebb tábora számára is hasznos olvasmány lesz. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék