Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 1. (1879)

Kertbeny Károly: Petőfi arcképeiről

PETŐFI ARCKÉPEIRŐL. Irta . KERTBENY KÁROEY. ETÖfi, Vahot Imre fölszólitására, 1844 junius havá­ban települt le Pesten, hogy segédszerkesztői állá­sát elfoglalja a «Divatlap» mellett. — Ismeretsé­günk ebben az időben kezdődött s tizenöt hónapig csaknem mindennap érintkeztem a költővel. Ekkép emlékeimre bátran támaszkodhatom , ha egyet-mást el akarok mondani felőle. Összeköttetésünk 1844 szeptember havától 1845 december végéig tartott; hogy 1846-ban is találkoztam volna vele arra már biztosan nem emlékezem. Hazafias, jó célzatú, de társaimtól annyira félreértett «Jahrbuch »-om első fele ugyanis 1846 január havában jelent meg, s a pesti magyar és német lapoknak igazságtalan és kíméletlen bírálatai annyira elkeserítettek, hogy régi barátaimmal egészen szakítva, Rákos- Palotára vonultam, 1846 május havában pedig", egyedül csak forrón szeretett anyámtól búcsúzván el, elhagytam Magyar- országot s csak 1852 julius 19-dikén tértem újra vissza hazámba, mely aközben oly nagygyá s később oly boldog­talanná lett. ✓ Élményeimet az 1844—45 évekből már kimeritőleg elbeszéltem 1877. január i-jén a Petőfi-társaság első köz­gyűlésén. — Akkori felolvasásomat («Petőfi és budapesti barátai» németül írtam meg s Tors Kálmán fordította

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék