Pszichológia 14. (1994)

1994 / 1. szám

AZ 1994. (14) ÉVFOLYAM TARTALMA IN MEMÓRIÁM SZONDI LIPÓT Lányiné Engelmayer Agnes: Ünnepi tudományos ülés Szondi Lipót születésének centenáriumán..................................................................2. 151—156 Kar! Bürgi-Meyer: Szondi élete és munkássága Svájcban (1944—1986) . . . 2.157—168 Alain Lamme: A Szondi-teszt sorsa Franciaországban ..........................2.169—171 Vik ár György: Szondi-teszt használata rövid analitikus pszichoterápiában............................................................2. 173—180 A lain Ja main: 2. 181—184 A sorsanalízis helye a freudizmusban ............................. Jeanne-Pierre Van Meerbeek: Az ösztönsémák Jean Piaget elméletén alapuló pszichogenetikai értelmezése ........................................2.185—190 C zeizel Endre: Szondi Lipót genetikai munkássága...............................2.191—197 TA NULMÁNYOK Bakay P. Éva, Marton Magda, Nádasdy Zoltán és Rigó Péter: Lassú negatív, illetve pozitív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével .....................................................................1. 23— 54 Csorba János és Dinya Elek: Tanulmányi eredmény, diszfunkcionális attitűdök és sze­mélyiségdimenziók szakközépiskolás leánytanulóknál 1. 109—121 Domai Erika: A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói. 1. A beszéd három jellegzetes vonása különböző megközelítések tükrében .................................................4.491—513

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék