Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica 6. (1971)

1-2. szám

Stiidia Scientiarum Mathematicarum Hungarica A Magyar Tudományos Akadémia matematikai folyóirata Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda u. 13—15. Technikai szerkesztő: Petruska Gy. Kiadja az Akadémiai Kiadó, Budapest V., .Alkotmány u. 21. A Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica angol, német, francia vagy orosz nyelven közöl eredeti értekezéseket a matematika tárgyköréből. Félévenként jelenik meg. évi egy kötetben. Előfizetési ára belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál, a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Válla­latnál (Budapest II., Fő u. 32). Cserekapcsolatok felvétele ügyében kérjük az MTA Matematikai Kutató Intézete Könyv­tárához (Budapest V., Reáltanoda u. 13—15) fordulni. Közlésre szánt dolgozatokat kérjük két példányban a szerkesztőség címére küldeni. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica is a journal of the Hungarian Academy of Sciences publishing original papers on mathematics, in English, German, French or Russian. It is published semiannually, making up one volume per year. Editorial Office: Budapest V., Reáltanoda u. 13—15, Hungary. Technical Editor: Gy. Petruska Subscription rate: S 16.00 per volume. Orders may be placed with Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers, Budapest 62, P. O. B. 149 or with its representatives abroad. For establishing exchange relations please write to the Library of the Mathematical Institute (Budapest V., Reáltanoda u. 13—15.) Papers intended for publication should be sent to the Editor in 2 copies.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék