Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 1. (1877)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK. A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DIk KUHN LAJOS, TITKÁll. KIADJA A DÉLMAGYARORSZ. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. I. KÖTET. 1877. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYYNYOMDÁBAN. 1877.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék