Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 3. (1879)

DOMÁNYI Ml A DEL MA G YARORSZ AGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dl KÜHN LAJOS, TITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. III. KÖTET. 1079. TEMESVÁR OTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék