Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 4. (1880)

A DELMAGYARORSZAGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT • • M KÖZLÖNYE. A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK Dr, SZÁLKÁT GYULA és CZIRBUSZ GÉZA, TANÁROK. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. IY. KÖTET. I860. TEMESVAROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHAZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1880. TlMimiliíl FII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék