Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 5. (1881)

1881 / 1. füzet

SZERKESZTIK I)1{ SzALKAY GrYULA ÉS CziRBÜSZ GÉZA TANÁROK. KIADJA A DÉLMAGYAROR. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. Az I. füzet tartalma: A szörénymeggei erdőség ele hasznosítása D a 1 á s Páltól 1.1. A tenger növényvilága Pap Jánostól ........................6. 1. D ie Erdbeben-Theorien von Prof. Dr. Jul. Szálkay 15. 1. A délmagyarországi természet- tudományi társulat VII. köz­gyűlése. Czirbusz Géza, tit­kártól ...........................21. 1. A „Természettudományi Füzetek“ megjelennek évnegyedenkint A társulat tagjai a füzeteket az évdij fejében kapják, de tagsági kötele­zettségük a folyóirat visszaküldésével meg nem szűnik. — Előfizetési ár egy évre 4 frt. o. é. TEMESVÁR, 1881. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI NYOMDÁBAN. llfflllil Fii. A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZ I^Ö ÍNYE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék