Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 7. (1883)

1883 / 1. füzet

YII. KÖTET. 1883. I. FÜZET. TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK. A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE. 3HEB.KE3Z.TIK Dr. SZALKAY GYULA és DOROGI IGNÁCZ. TANÁROK. Az FÜZET TARTALMA A villainvilágításról. Dr, Láng Ist. 1 Egy vándor Jlyriapoda. Merkl Edétől lő A burgonyának egy újabb ellensége. Ifi Kisebb közlemények ........................17 Tá rsulati ügyek. Közgyűlés ... 27 Mellékletül: „Naturwissenschaftliche Hefte“ 1882. I, Heft. — Das elek­trische Licht. Dr. J. Szalkay . . 37 Wandernde Myriapoden. Y. E. Merkj 48 Ein neuer Feind der Kartoffeln . 48 1 tábla ábrákkal. A „Természettudományi Füzetek“ megjelennek évnegyedenkint. A társulat tagjai a füzeteket az évdij fejében kapják, de tagsági kötele­zettségük a folyóirat visszaküldésével meg nem szűnik. — Előfizetési ár egy évre 4 frt. TEMESVÁR, 1883. KIADJA A DÉLMAG YAROltSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék