Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 8. (1884)

1884 / 1. füzet

mmmmm természettudományi társulat $ TÍZ ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÜNNEPÉLYE ALKALMÁBÓL. EGYÚTTAL A „TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK“ Vili. KÖTETÉNEK I. FÜZETE. SZERKESZTI DOROGI IGNÁCZ TÁRSULATI TITKÁR. EGY KŐNYOMA TU TÁBLÁVAL. KIADJA A DÉLMAGYARORSZ. TERMÉSZETTUDOM. TÁRSULAT, j! EMLÉKKÖNYV

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék