Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 9. (1885)

1885 / 1-2. füzet

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÜZETEK. DÉLKASVAM52Á&I IERMÉS2EIIUD0MATO TÁRSULAT KÖZLÖNYE. SZERKESZTI VALLÓ VILMOS, tár3. titkár. Temesmegye közegészségügye Lap I 1884-ben. Dr Breuer Ármin­tól . 1 í Magyar népköltészet a geológia terén. Hanusz Istvántól . . 17 A tapadási lemezekről. Valló Vilmostól ...........................22 H ochstetter Ferdinand. Hanusz Istvántól .... . . 25 i Kisebb közlemények. Valló Vil­mostól .......................................29 í Ú jabb magyarázat a fajok eredetéről.......................29 j U j elmélet a nap melegének forrásáról......................81 j A „Természettudományi Füzetek“ megjelennek óvnegyedenkint. A társulat tagjai a füzeteket az évdij fejében kapják. Előfizetési ár egy évre 4 frt. TEMESVÁR, 1885. Kiadja a délmagyarországi természettudományi társulat. {li mm iá mm m m m m 1W ea MMMM Mill MMMaMP MM. A petroleum gyúlékonysága 32 Az amerikai szőlő-vessző . 33 Amerika nevének eredete . 36 A tenger mélysége ... 37 Uj csillag az égen . . . 39 Társulati ügyek........................40 M elléklet. Naturw. Hefte. Die sanitären Verhältnisse des Temeser Comitats imi. 1884. Nach Dr. Hermann Breuer 67 Ungarische Volkspoesie auf dem Gebiete der Geologie. Nach Stefan Hanusz . . . . . 69 Ferdinand v. Hochstetter. Nach Stefan Hanusz ... .75 Az 1. és II. FÜZET TARTALMA:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék