Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 17. (1893)

1893 / 1. füzet

Az I. füzet tartalma. Oldal A föld árja. Dr. Czirbusz Gézától ....................................... 1 A történelem és a népmondák tölgyei. Hanusz Istvántól............... 5 E gy kis kirándulás Krassó-Szörénybe...................................................... 13 K ülönfélék ...................................................'............................................ 26 T ársulati ügyek.......................................................................................... 30 . m.'ácadkmi.ÍA VKÜNYV-i’AUA.J Társulati mondanivaló. Az igen tisztelt vidéki tagtársainkat tisztelettel kérjük, hogy a folyó 1893. évi tagdíjat (4 frt) Sarang József főgymnasiumi tanár s társulati pénztárnok nevére elküldeni szíveskedjenek. Rendes tagnak felvétetett: Dr. Gáspár János és Dr. Szana Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék