Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 18. (1894)

1894 / 1. füzet

Természettudományi Füzetek. A délmagyarországi természettudományi társulat közlönye. Kiadja a délmagyarországí természettudományi társulat.----'$><£-----­S zerkesztik Véber Antal es Dr. TauíTer Jenő társulati titkárok. __S0X2?--­X VIll. KÖTET. 1894. 3VVS----­T EMESVÁR. Nyomatott Uhrmann Henrik könyvnyomdájában. 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék