Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 20. (1896)

1896 / 1-2. füzet

XX. évfolyam.^ I.—II. füzet. Q ___________ T ermészettudományi Füzetek. Ä Délmagyarországi Természettudományi Társulat Közlönye. i\i 46­Szerkesztik r* 7" • -U/i- . ^ r * Dr. Gáspár János és Dr. Neubauer Henrik I. titkár. II. titkár. Tartalom: Temes-vármegyei búzák elemzése. Dr. Gáspár J. tanártól. 1. 1. — A Duna és Maros közén 1894. évben huszonegy helyen eszközölt phyto- phaenologiai észlelés rovatos kimutatása. Y é b e r Antaltól. 9. 1. — Az erdő. Hanusz Istvántól. 18. 1. — A fogászat egyik modern ága, az aranykorona és hidmunkálatok. Dr. Á1 d o r Gyula fogorvostól Temesvárott 27. 1. — A Röntgen-féle fénysugarak. Dr. Gáspár János tanártól. 33 1. — A bálványosi méregbarlang. Dr. Gáspár János tanártól. 40. 1. — Kisebb közlemények. 43. 1. — Társulati ügyek. 59. 1. TEMESVÁR. Nyomatott Uhrmann Henrik könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék