Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 21. (1897)

1897 / 1. füzet

I. füzet. Ä Délmagyarcrszdgi Természettudományi Társulat Közlönye. ■5f ■Jf Szerkesztik Dr. Gáspár János és Dr. Neubauer Henrik I. titkár. II. titkár. magy. AKADÉMIA i KÖNYVTÁRA I Tartalom: Az ember küzdése az éghajlattal. Irta H a n u s z István. 1. 1. — A robbanó anyagokról. Népszerű természettudományi előadás. Dr. R u z i t s k a Béla egyetemi magántanártól. 12.1. — Kisebb közlemények. 28. lap. — Társulati ügyek. 35. 1. TEMESVÁR. Nyomatott Uhrmann Henrik könyvnyomdájában. 1897. T ermészettudományi Füzetek. XXI. évfolyam. a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék