Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 38. (1914)

1914 / 1. füzet - Dr. Réthly Antal: A tengerkutatásról, különös tekintettel a Magyar Adria-Egyesület tengerkutató próbautjára

Természettudományi Füzetek. A Délmagyarországi Természettudományi Társulat Közlönye. XXXVIII. évfolyam. 1914. 1. füzet. A tengerkutatásról, különös tekintettel a Magyar Adria-Egyesület tengerkutató próbaútjára. A „Délmagyarországi Természettudományi Társulat“ 1914. évi március 22.-i XL. közgyűlésén előadta: dr. Réthly Antal. A középkor misztikus homályában tűnnek el azok a tudósok, akik az oceánográfia terén önkéntelen úttörök lehettek, valószínű azonban, hogy az oceánografiába tartozó egyes tüneményeket elő­ször a görögök és az arabok magyarázták meg kielégítő módon. Tudományos műveik, tanaik a középkorban teljesen elfelejtődtek, annyira, hogy sokat újból kellett felfedezni és megismerni. A középkor földrajztudósai, jobban mondva az utazók, tekinthetők első sorban azoknak, akik az oceánográfiát tapasztalataikkal meg­alapozták és e téren is érdemeket szereztek. Hosszú hónapokon sőt éveken át a tengert járták és már akkor a tengernek több szabályosan fellépő természeti tüneményét felismerték és le is Írták. A ponto­sabb, tudományos alapon való észlelés még csak akkor indulhatott meg, amikor a szükséges műszerek is fel voltak már találva és az érdeklődés is mindinkább előtérbe tolta a kutatás szükséges voltát; ezt ép a földségeket nem elválasztó, hanem összekötő óceánokon való mind élénkebbé váló közlekedés tette elKerülhetetlenné. Az élet volt az, amelyik a behatóbb tanulmányozást szükségessé tette, mert mindinkább több és több érdek fűződött a tengerekhez, emberek ezrei kezdték létfentartásukat a tengerrel vagy a tengeren való foglalkozással biztosítani; hajósok, halászok megfigyelték tüne­ményeit, amelyeket később szabályokba foglaltak egyes csiszoltabb l MAGYAI n#0M*NYC'. AUP&tt KÖNYV IMA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék