Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 39. (1915)

30.. 3 U 1 \ f JK Természet­tudományt Füzetek M Délmagyarországi Térmé szét tudományi Társulat Közlönye :: Szerkeszti : Dr. STEINER SIMON főtitkár» Harminckilencedik év­folyam. 1—4~ik szám. Temesvár, 191G. I Kiadja s a Délvnagyarorszdgi Természettud. Társuiat. Hunyadi-nyomda, Temesvár. 7373

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék