Természet 1/2. (1869)

30*282 NÉPSZERŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI LAP SZER K K S Z T I ES KIADJA BERECZ ANTAL, a magyar kegyes tamtórend tagja, u. a. rend pesti főgymnasiumában a mennyiséj- és természettan r. tanára, az orsz. kőzéptanodai tanáregylet \álaszlmányia kir. magyar természettudom:'\yi. a u- igya földtani s a bécsi cs. k. fölétirjiti társulat r. tag ja. TERMÉSZET. A MÜVET MAGYAR KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA. MÁSODIK FELÉVI FOLYAM­1869. april—deczembcr. HÉT KÜLÖN MELLÉKELT S HÁROM SZÖVEG KÖZE NYOMOT P KEPPEL Pest. 1869. ) FANDA SS FROHNA KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék