Természet 4. (1872)

TERMÉSZET NÉPSZERŰ LAP TERMÉSZETTUDOMÁNYI És FÖLDÍR ATI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA. SZEKKE-ZTI ÉS KIADJA BERECZ ANTAL TANÁR, A PESTI ÁLLATKERT IGAZGATÓJA, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA, AZ ORSZ KÖzÉPTANODAI TANÁF^EGYLET MENNYISÉG- ÉS TERMÉSZET- TUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK EZIDEI ELNÖKE, AZ ÁLLAT- ÉS N Ö VEN Y HONOSÍTÓ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJA, A KIF^. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI, A MAGYAR FÖLDTANI, S A BECSI CS. KIR. FÖLDRAJZI TÁRSULATOK RENDES TAGJA, A BUDA­PESTI NÖIPAREGYLET IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYI, A BERLINI MAGYAÍR EGYLETNEK TISZTELETBELI TAGJA. 7H,egyediK, azaz 1872-diki évfolyam. PEST, IS72. YOM.ATOTT j^ANDA ÉS pROHNA JÍÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ^ARANYKEZ-UTCZA.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék