Természet 5. (1873)

TERMÉSZET NÉPSZERŰ LAP TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS EÖLDIRATI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA SZERKESZTI ÉS KIADJA BERECZ ANTAL A BUDAPESTI EV. FOGYMN ASIUMBAN A TERMESZETTAN RENDES TANÁRA, AZ ORSZÁGOS KOZEPTANOD AI TANÁREGYLET E. I. ALELNOKE S UGYANAZON EGYLET MENNYISÉG- ES TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK. E. I. ELNÖKE, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSULAT ELSŐ TITKÁRA, AZ ÁLLAT- ÉS NÖ VÉNYKON.OSITÓ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJA, A K1R. MAGYAR TERMÉSZET- TUDOMÁNYI TÁRSULATNAK VÁLASZTMÁNY I? A MAGYAR FÖLDTANI S A BÉCSI CS. KIR. FÖLDRAJZI TÁRSULATNAK RENDES, AZ ORSZ. NÖIPAR EGYLETNEK IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYI S A BERLINI MAGYAR EGYLETNEK TISZTELETBELI TAGJA. 'Ötödik, azaz 1873-diki évfolyam. j^YOMATOTT BUDAPEST, 1873. AND A ÉS F^OHNA jí Ö NY V NYOMDA JÁB AN. ^VÁCZI-UTCZA.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék