A Zene 2. (1910)

1910 / 10. szám

II. ÉVFOLYAM BUDAPET, 1910. OKTÓBER HÓ 10. SZ. A ZENE ZENEMŰVÉSZETI HAVI FOLYÓIRAT. Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Szerkesztik: I Előfizetési ára: Egy évre 4 kor. Budapest, VIII., Szentkirályi-u. la. | Sereghy Elemér és'/JÆcla.iAxtliur L , Telgfon 169—58. ^uxbatYanv&Kft.ffi . ___ T ARTALOM. Oldal A ZENETANÁROK JOGI HELY­ZETE ..............................................Í65 AZ ORGONA A HANGVERSENY­TEREMBEN ...................................170 A KONCERTFORMA ÉS FEJLŐ­DÉSE .............................................172 N ICOLAI LEVELE LISZT FERENCHEZ ..............................176 Z ENEMÛMELLÉKLET . ... 177 MUSICA SACRA......................179 VI SSZAÉLÉSEK EGY NEMZET­KÖZI-DÍJ KIOSZTÁSÁNÁL • 180 Oldal KI A MŰVÉSZ?..............................18) OPE RA ..............................................182 HÍREK...................................................192 ZENE TÖRTÉNETI NAPTÁR . . 183 TUDÓSÍTÁSOK...................................183 K RITIKAI SZEMLE..........................183 SZERKESZTŐI ÜZENETEK . . 184 MŰVÉSZ CÍMTÁR . . . . . 185 APRÓHIRDETÉSEK.........................186 M ÜMÉLLÉKLET (MEDEK ANNA) IK H-.V.-.v.v.-.v.-. FÖB1Z0MÁNY0S : NÁDOR KÁLMÁN ZENEMÜKERESKEDÉSÈ .-. V BUDAPEST, IV., KÁR0LY-KÖRUT 8. SZ. .-. .-. KAPHATÓ MINDEN ZENEMÜKERESKEDÉSBEN ÉS DOHÁNYTŐZSDÉBEN. EGYES SZÁM ÁRA 40 FILLÉR.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék