A Zene 4. (1912)

1912 / 7. szám

BUDAPEST, 1912. JULIUS HÓ 7. SZ. 54145 IV. ÉVFOLYAM A ZENE TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI HAVI FOLYÓIRAT Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szerkeszti : Egyes szára ára 40 fill. Budapest. Vili., József-körut 69. SEREGHY ELEMÉR Előfizetési ára: Egy évre 4 kor. TARTALOM: Florestan : A XIX. országos dalosünnep. — Perényi * Géza: Beethoveg kilenc szinfoniája. (4). A Iü. szin- fónia (Eroica) Es-dur. 55. mii' — Opera. A botcsinálta doktor. — Népopera. — Hírek. — Zeneiskolai szemle : Az orsz. m. kir. zeneakadémia. Jámborné Riesz Olga. Stojanovits Jenőné. A komáromi városi zeneiskola. B. Forster Stefánia. Hornik Ede. Broskó Jánosné. Gáspárdi Katin' FWffiff SZEGED. — Aforizmák. — Pályázatok. NÉMETH JÓZSEF könyv-és zenemükereskedése Budapest, I., Fehérvári-ut 15. v\J\ -------- Telefon 146-59. -------- ' V F OLYÓIRATOK T9 / ! _____ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék