A Zene 7. (1925)

1925 / 1. szám

TUDOMÁNYOS HAVI VU. ÉVFOLYAM, l SZ ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 1925 FEBRUÁR 7. TARTALOM: Beköszöntő. — „In memoriam.“ — Puccini. — Sereghy Lajos: Épületek és termek akusztikája. — Mahler Gusztáv levele Mihalovich Ödönhöz. — Claude Debussy a „Pelléas és Mélisande* kelet* kezéséröi. Három művésznövendék bemutat­kozása. — Egy magyar szinfónikusról. — W. J. : Újonnan megfejtett papyrusos ő-gőrög hangjegyek. — Irodalom. — Opera— Városi színház. — Hang­versenyek. — Tudósítások. — Hírek. — Minden­felől. — Zenei aforizmák. FŐBIZOMÁNYOS: ROZSNYAI KÁROLY KÖNYV- ÉS ZENEMŰKIADÓ UDAPEST, IV, MÚZEUM-KŐRÚT 15. TELEFON: J. 103-04. Reményi Mihály őfensége dr. József Ferenc kir. herceg kamarai és a M. Kir. Zeneművészeti Főiskola szállítója Budapest, VI, Király-utca 58-60. Tel. 87-84 Sfiff Anycím : STRADIVARIUS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék