A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 43. KÖTET (1970)

43. kötet / 1-2. szám

MŰSZAKI TUDOMÁNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG BARTA ISTVÁN, BÖLCSKEI ELEMÉR, GESZTI P. OTTÓ, LÉVAI ANDRÁS 43. KÖTET 1—2. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., MÜNNICH FERENC UTCA 7 KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21 A Műszaki Tudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. A kéziratok a következő címre küldendők: Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudomány Budapest V., Münnich Ferenc utca 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Műszaki Tudomány előfizetési ára kötetenként 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány utca 21.) Pénzforgalmi jelzőszám 215—11488, külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest I., Fő utca 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 43-790-057-181) útján eszközölhetők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék