MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 11. ÉVFOLYAM (1962)

1962 / 1. sz. - TARTALOMJEGYZÉK

MŰVÉSZ E T T Ö R T É N E TI É R ' V E S Í T Ő 1962 SZERKESZTI POGÁNY Ö. GÁBOR SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ARADI NÓRA, DERCSÉNYI DEZSŐ, GARAS KLÁRA, HORVÁTH TIBOR, VAYER LAJOS SEGÉDSZERKESZTŐ: KONTHASÁNDOR TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK LEVÁRDY FERENC: Pannonhalma építéstörténete IV 1 DÁVID KATALIN: Adatok a trinitas ikonográfiájához 24 D. SZEMZŐ PIROSKA: Glatz Oszkár indulása 40 D. FEHÉR ZSUZSA: Mai képzőművészetünk néhány problémájáról 46 V ITA Vayer Lajos ,,Masolino és a római reneszánsz kezdetei (ASan Clemente bazi­lika freskó ciklusa)" című doktori értekezésének vitája. Kardos Tibor opponensi véleménye 60 Elekes Lajos opponensi véleménye 64 Pigler Andor opponensi véleménye 66 Székely György hozzászólása 69 Vayer Lajos válasza az opponensi véleményekre 70 KÖNYVSZEMLE Kurt W eitzmann : Illustrations in Roll and Codex (ismerteti: Eszláry Éva) 75 Erich Key ser : Städtegründungen und Städtebau in Nordwestdeutsch­land im Mittelalter. Der Stadtgrundriss als Geschichtsquelle (ismerteti: Gerő László) 77 Adam Milobedzki : Mokrsko Gorne vára és a XV. és XVI. századbeli kislengyelországi építészet néhány problémája (ismerteti: Gerő László) 79 France Stelè: Umetnost V Primorju (ismerteti: Angyal Endre) 81 A magyarországi barokk szobrászat cseh kapcsolataihoz (O. J. Blazicek: Soeharstvi baroku v cechách és dr. V. V. Stech: Die Barock­skulptur in Böhmen — alapján 82 L. Sz. Aljosina : Munkácsy (ismerteti: — s — n.) 84 Pogány Frigyes : Terek és utcák művészete (ismerteti: Entz Géza) 85 Zakariás G. Sándor : Magyarország művészeti emlékei. 3. kötet (ismer­teti: Vámos Ferenc) 86 Ferenczy Béni : írás és kép. Ferenczy Béni könyvének margójára (ismerteti: László Gyula) 89 ADATTÁR SZÁSZ KÁROLY: Négy Sipos Dávid-szószék Nagybánya tartományban 92

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék