MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 19. ÉVFOLYAM (1970)

1970 / 1. sz. - TANULMÁNYOK - ZOLNAY LÁSZLÓ: Városépítés, város-szépítés Budán

2<). A Hunyadiak börtönének ablaka a királyi palotában A XIX. században eltűntek a városkapuk. A Jezsuita­kolostorból átalakított Illetményhivatal, a Teleki-palota helyére épített József főherceg-palota, a Honvédelmi-, a Külügy- és Pénzügyminisztérium monstruma s néhány 3—5 emeletes bérház szétzúzta a gótikus városnak még az 1686-os ostromot túlélő térillúzióját is. Az 1944/45. évi budai ostrom démonikus rombolása — mint egyfajta káron-nyerés — sokat segített az újkori épületmonstrumok eltüntetésén. A korszerű műemlék­helyreállítás pedig — ha nem is a rekonstruálhatatlan összkép, de a menthető középkori részletek kibontásával és bemutatásával — legalább intim gótikus térhatásokat rögzített. Nyereség az is, hogy a Vár kontúrját durván sértő magasépületek felső emeletei — részben néhai Meczner Lajos jóvoltából — eltűntek az Országos Levél­tár lovagkori toronynak álcázott kéményével együtt. Nyereség Rados Jenő munkája is: a Fellner-féle Pénzügy­minisztérium hivalkodó) cikomváinak leegyszerűsítése. Ám azok a bontások, amelyeket a felszabadulás óta — okkal, oktalanul — végrehajtottak, joggal vonhatják magukra az utókornak a mainál bátrabban kimondható és élesebb kritikáját. így megbocsáthatatlan dolog volt a Mária Magdolna-templom sérült újkori hajójának lerom­boltatása. Ezzel a bontással teljesen felbillentették a Kapisztrán térnek térarányát. így a templomnak Csemegi József által szépen restaurált gótikus tornya teljesen magával rántja a térség építészeti súlypontját. - Ha már oly nagyvonalú rendezésben vannak — mondta egyszer egy idegen látogató —, tehetnének vala­mit ! A Mária Magdolna-templom esetében van egy tor­nyuk hajó nélkül. A Várszínház esetében van egv templomhajójuk — torony nélkül ! Tolják össze a kettőt, hiszen úgyis benne vannak a lendületben ! Vajon a Mária Magdolna-templom lebontása után segithet-e a Kapisztrán tér meghibbant térarányán az, hogy a hajó helyének romparkja fölé lábakra állított modern épületet tervez a Magyar Tudományos Akadémia ? A Szent György téri Teleki-palotát magában rejtő Jé)zsef főherceg-palota teljes elbontása, a volt Hon­védelmi Minisztérium és az Edvarlaki őrség-épület tervbe vett megsemmisitésével együtt, a már korábban, oktala­nul eltűntetett barokk kori királyi istállóépületek szom­szédságában, a jé) térkitöltő, lebontott hajdani Lovarda felett, fájó sebet és rést ver a Vár nyugati nézetén. Egyben megsemmisíti a Vár e részének a XIII. század é>ta kialakult beépítési rendszerét ! Ez a nyakló nélkül végrehajtott Szent György téri bontási láz — mintegy a budai ostromot követő kényszerű bontások utolsó, de annál dühödtebb és önkényes hulláma - a Tóth Árpád sétány déli vége s a palota nyugati, Ybl-féle szárnya között menthetetlenül — egyben fele­lőtlenül — egy fia-Vérmező méretű zöldteret létesít. Vákuumot a Várnak a XIII. század óta egyik legsűrűbben beépített területén ! Ez a bontás, a hajdani városrészeknek 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék