MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 36. ÉVFOLYAM (1987)

1987 / 1-4. sz. - TARTALOMJEGYZÉK

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 19 87/1—4 SZERKESZTI: MOJZER MIKLÓS SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BATÁRI FERENC, BERCSÉNYI DEZSŐ, MRAVIK LÁSZLÓ, NAGY ILDIKÓ, PROKOPP MÁRIA TECHNIKAI SZERKESZTŐ: JÁVOR ANNA TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK FEUERNÉ TÓTH RÓZSA: Művészet és humanizmus a korareneszánsz Magyarországon 1 HORVÁTH ALICE: Kg y magyar humanista, Váradi Péter építkezései (15. századi építészeti központ Dél-Magvarországon) 54 MIKÓ ÁRPÁD—SZENTKIRÁLYI MIKLÓS: Az ádámosi unitárius templom festett famennyezete (1526) és a fameny­nyezet rekonstrukciói a (1985) 86 KUTATÁS TÁTRAI VILMOS: Tíz olasz festmény budapesti magángyűjteményekből 119 KISS PÉTER: A Pyrker-képtár sorsa Egerben a 19—20. században és Pesten 1848-ig . . . 131 KOMÁRIK DÉNES: Wieser Ferenc (1812—1869) '. 142 A D A T T Á R BODORNÉ SZENT-GÁLY ERZSÉBET: Szent Benedek Úrháza. Adatok a garamszentbenedeki Űrkoporsó liturgikus használatához 155 SZILÁGYI ISTVÁN: A szombathelyi Kálvária-kápolna későbarokk ábrázolása Dorffmaister képén 157 PEREHÁZY KÁROLY : Jungfer Gyula és Munkácsy Mihály az 1882. évi jelmezes művészbálon Budapesten 159 IN MEMÓRIÁM Bercsényi Dezső (1910—1987) 162 S Z E M L E Németh István: Émile Yerhaeren: Rembrandt. Helikon Kiadó, Budapest 1987 164 Mojzer Miklós: Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Budapest 1986 164 Sisa József : Paul Bissegger: Le moyen âge romantique au pays de Vaud 1823—1850. Lausanne 1985 166 A címlapon: Az ádámosi festett famennyezet, 1526. Részlet. A Néprajzi Múzeum letéte a Magyar Nemzeti Galériában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék