MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 38. ÉVFOLYAM (1989)

1989 / 1-4. sz. - TARTALOMJEGYZÉK

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 1989/1-4 SZERKESZTI: MOJZER MIKI,ÓS S Z E R K E S Z T (ÍBIZO T T S A G : BATÁRI FERENC, GALAVICS GÉZA, MRAVIK LÁSZLÓ, NAGY ILDIKÓ, PROKOPP MÁRIA TIÎCHNIKAI S Z E R K E S ZT 6: JÁVOR ANNA T AR T A ROM JEGYZEK T A N U L M Á N Y O K ÚJVÁRI PÉTER: Tiziano Pietà-ja 1 KOPPÁNY TIBOR: Adalékok Doiiato Felice de Allio (1677—1761) császári és királyi építész magyarországi működéséhez 16 TÍMÁR ÁRPÁD: Nóvák Dániel művészeti írásai 21 HORVÁTH ALICE: Steindl Imre tervei a berlini Reichstag első építészeti pályázatán (1X72) 52 K U T A T Á S PUSKÁS BERNADETT: Istenszülő a gyermek Jézussal-ábrázolások az Északkelet-Kárpátok vidé­kének ikonjain 66 NAGY MÁRTA: Stefan Tenecki és műhelyének munkái Magyarországon 89 RÚZSA GYÖRGY: Az Iparművészeti Múzeum ikongyűjteményének új szerzeményei 99 GROTTE ANDRÁS: Egy magyarországi ötvösdinasztia a Raab család 110 PEREHÁZY KÁROLY: Marton Lajos pozsonyi műlakatos 136 ADATTÁR MOJZER MIKLÓS: Két kép Rubens műhelyéből 142 MRAVIK LÁSZLÓ: Két szilánk a hajdani Brunsvik-gyűjteményből 143 BUZÁSI ENIKŐ: „Opus Johannes Burgundi": Savoyai Bona, milánói hercegnő képmása . . . 147 KULCSÁR ÁRPÁD: A gernyeszegi kastély Teleki Mihály kancellár korában és inventáriuma 1685-ből 150 I N M E MORIAM G. Aggházy Mária: Balogh Jolán (1900—1988) 164 S Z E M I, E Bózsa György : Mányokitól Aba Novákig. Magyar képzőművészek a Szovjetunió múzeumaiban. Budapest 1988. . . 166 Jávor Anna: Magda Keleti: Neskorá renesancia, manierizmus, bárok v zbierkach SNG. Fontes 2. Slovenská národná galéria 1983 (Bratislava é. n.) 167 Boros Géza—Pataki Gábor : Pontosabb kortárs kiállítások, művészeti események. 1987. II. félév 178 Gábor Eszter: Hajlék. A Pécs Csoport építészeinek kiállítása a Budapest Kiállítóteremben. 1987 december— 1988 január 182 A kötet a Művelődési Minisztérium Osvát Ernő Alapítványa támogatásából jelent meg. A címlapon: Steindl Imre terve a berlini Reichstag épületének első pályázatán, 1872. Az ülésterem metszete, részlet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék