Magyar Belorvosi Archivum 9. (1956)

1956 / 1. szám

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportjának lapja. Főszerkesztő: Gömöri Pál. Felelős szerkesztő: Julesz Mikilós. Szerkesztőségi titkár: Eöllős Zoltán. Szerkesztőbizottság: Ángyán János. Bach Imre, Biró László, Czoniczer Gábor, Fodor Imre, Földi Mihály, Forneth Béla, Gráf Ferenc, Halmégyi Dénes, Hámori Arthur, Mosonyi László, Petrányi Gyula. Trencséni Tibor. Szerkesztőség: VIII., Korányi Sándor utca 2/a. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenitn körút 5. Telefon: 22-38-96-tól 99-ig. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 91-915,263-53 Terjeszti: a Posta Központi Hírlapdroda, Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850. Ügyfélszolgálat: 183-044. MNB. 61.299. A beküldött kéziratokért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. A kéziratokat kér­jük tisztán gépelve, kettős sortávolsággal, egy oldalon írva. Kérjük a beküldendő kézirathoz rövid (5—10 sornyi) összefoglalást mellékelni 2 példányban. Előfizetési díj 1 évre 48,— Ft. Példányonkénti eladási ára 12,— Ft. # TARTALOMJEGYZÉK Farkas Károly ár. és Hajós Károly ár.: Űjabb vizsgálatok a bron­chialis asthma pathogenesiséről ................................ 1 Zsámbéky Pál dr.. Molnár Miklós dr., Pataky György dr.: Űjabb adatok a poi'phyriák kérdéséhez ............................................................12 Bretán Miklós dr. és OblMt Erzsébet dr.: Az angiopathia diabetica klinikai jelentősége, pathogenesise és therápiája.......................... 18 Gottsegen György, Szám István és Csornay Margit: Vizsgálatok ma­gas oxygen-myomás kiváltotta tüdővizenyőben ..............................26 Bugár-Mészáros Károly dr. és Okos Gizella dr.: Hypotöniás egyének peripheriás keringése ...................................................................................30 Lapengedély száma : 6914/947 T. M. Felelős kiadó : A ,,Miivelt Kép" Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó igazgatója (Készült 1600 pld.) 334Ő4 - 689/2 - Kávai-nyomda, V. Vadászu. 16. (Felelős : Nyáry Dezsőt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék