Magyar Belorvosi Archivum 12. (1959)

1959 / 1. szám

A MAGYAR ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETE BELGYÓGYÁSZ SZAKCSOPORTJÁNAK LAPJA MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM Szerkesztő: dr. Julesz Miklós. Szerkesztőségi titkár: dr. Eöllős Zoltán. Szerkesztőbizottság: dr. Ángyán János, dr. Bach Imre, dr. Bugár-Mészáros K. dr. Főmet Béla, dr. Gráf Ferenc, dr. Hajós Károly, dr. Hámori Arthur, dr. Magyar Imre, dir. Mosonyi László, dr. Petrányi Gyula, dr. Szabó Zoltán, dr. Trencséni T. Szerkesztőség: VIII., Korányi Sándor utca 2/a. Kiadóhivatal: Budapest, V., Beloiannisz u. 8. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 91-915.272-48. A beküldött kéziratokért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. A kéziratokat kér­jük tisztán gépelve, kettős sortávolsággal, egy oldalon írva. Kérjük a beküldendő kézirathoz rövid (5—10 sornyi) összefoglalást mellékeim 2 példányban. TARTALOM Magyar Imre: Hetényi Géza ............................................................................. 1 Mosonyi László, Csiky Tivadar. Rétsági György, Lengyel Anna, Ba­lázsi Imre és Szemere Pál: Kísérletes vizsgálatok a szervezet vírusfogékonyságára vonatkozólag antibiotikus kezelés után .. 3 Földes János, Kertai Pál, Remenár Lászlóné: Vizsgálatok a szervezet pajzsmirigy-hormont elimináló képességének befolyásolására . . 8 Földes János, Nagy János, Kertai Pál és Remenár Lászlóné: Reserp n hatása a pajzsmirigy működésére ........................................................... 10 Steiner Béla: Immuno-allergia szerepe a cor pulmonale chronicum kortanában .................................................................................................... 14 Ablonczy Pál: A hypertoniás haemoptoeról ............................................ 19 Rényi-Vámos Ferenc: A lép nyirokérrendszere............................................ 23 Gottsegen György és Tardos László: A mellkasüri nyomásemelkedés kiváltotta vémyomásváltozások keletkezéséről ........................... 25 Kenedi István: Idegi eredetű EKG-eltérések............................................ 30 Könyvismertetés ............................................................................................. 35 Terjeszti: a Posta Központi Hírlapiroda, Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850. Ügyfélszolgálat: 183-022. Csekkszámlaszám: 61.299. Egyes példányok árusítása: V., József Attila u. 3. sz. Előfizetési díj 1 évre 48,— Ft. Egyes szám eladási ára 24,— Ft. Megjelenik kéthavonként. Felelős kiadó: A Medicina Egészségügyi Könyvkiadó igazgatója Lapengedély száma: 6914/947 T. M. (Készült 1500 példányban) 46723-689/2 - Révai-nyomda, V., Vadász u. 10. (Felelős: Povárny Jenő)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék