Magyar Belorvosi Archivum 41. (1988)

1988 / 1. szám

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE XLI. ÉVFOLYAM 1988. FEBRUÁR VOLUME 40 FEBRUARY 1988. TARTALOM/INDEX Alkohol okozta májbetegségek/AIcohol induced liver diseases. Fehér János dr............ 1 Az angiotenzint konvertáló enzim aktivitása, a tromboxán és prosztaeiklin szint alakulása miokardiális infarktusban/Evolution of angiotensin converting enzyme activity, thromboxan and prostacyclin levels in myocardial infarction. Árvay György dr., Varga Edit dr., F. Gallyas Krisztina, Tremmel Ottó dr. és Pálfi Aladár dr....................................................................................................................................... 9 Thrombocyta-ellenes antitestek krónikus máj betegségek ben/Aníi-íárombocyfe antibodies in chronic liver diseases. Feeze Károly dr. és Dalmi Lajos dr .................. 19 Diszaharid maiabszorpció vizsgálata gluten enteropátiában/ Disaccharid malab­sorption in gluten enteropathy. E. Kiss Zsuzsanna dr., Várkonyi Tibor dr., Csáti Sándor dr. és Varró Vince dr..................................................................................... 23 A serum és plasma beta-thromboglobulin szint változása vénás pangatás hatására egészségesekben és máj-cirrhosisban/Serum and plasma beta-thromboglobulin levels in cirrhotic patients during a venoos tourniquet test. Udvardy Miklós dr., Tornai István dr., Boda Zoltán dr. és Rák Kálmán dr .................................................. 31 Candida albicans elleni antitest titer változás kapcsolata a colitis ulcerosa aktivi­tásával és klinikai befolyásával/Antibodies to Candida albicans in ulcerative colitis. Nagy Ferenc dr., Szénási Zsuzsanna dr., Szöllősy Ervin dr., Kiss Ilona dr. és Varró Vince dr................................................................................................................. 37 Hirek/i^eica ........................................................................................................................................................... 18 Kongresszusi beszámol6/Congress report .......................................................................................... 45 Könyvismertetés/Book reviews ............................................................................................................... 46 HÍRADÓ (melléklet 1—8 old.) ISSN 0133-5464

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék