Magyar Belorvosi Archivum 48. (1995)

1995 / 1. szám

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM MBA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA / JOURNAL OL THE HUNGARIAN SOCIETY OL INTERNAL MEDICINE Felelős szerkesztő / Editor: Dr. Lehoczky Dezső Szerkesztő / Deputy Editor: Dr. Csillag József Szerkesztőbizottság / Editorial Board: Dr. de Chatel Rudolf Dr. Rák Kálmán Dr. Romics László Dr. Sonkodi Sándor Dr. Szalay Ferenc Dr. Szemere Pál Dr. Tenczer József Dr. Varró Vince Szerkesztőség / Editorial Office: Magyar Belorvosi Archivum 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. Telefon: 210-0278 Fax:210-0279 Kiadja a TUDOMÁNY KIADÓ Kft. Felelős kiadó / Publisher: Dr. Nagy Judit 1146 Budapest, Hermina út 57-59. Postacím: 1442 Budapest, Pf. 100 Telefon: 251-7531 Fax:251-7339 Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 101. Megrendelhető és előfizethető a TUDOMÁNY KIADÓ Kft-nél. Eves előfizetési díj magánelőfizetőknek: 1200Ft+ÁFA, köziileteknek: 1500 Ft+ÁFA. A Magyar Belgyógyász Társaság tagsági díja tartalmazza a lap előfizetési díját. Megjelenik kéthavonta. Magyar Belorvosi Archivum § 1995. Min­den jog fenntartva. A folyóiratban megje­lent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a kiadót illeti. A megje­lent anyagnak - vagy egy részének - bár­mely formában való másolásához, felhasz­nálásához, ismételt megjelentetéséhez a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges. Index: 25 532 ISSN 0133-5464 INDEX ❖ 1995 ❖ XLVIII. évfolyam 1-424. oldal SUPPLEMENTUM 1-172. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék