Magyar Belorvosi Archivum 49. Supplementum (1996)

1996 / 1. szám. XLIII. Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM MBA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA / JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE Felelős szerkesztő / Editor: l)r. Lehoczky Dezső Szerkesztő / Deputy Editor: Dr. Csillag József Szerkesztőbizottság / Editorial Board: Dr. de Chätel Rudolf Dr. Rák Kálmán Dr. Romics László Dr. Sonkodi Sándor Dr. Szalay Ferenc Dr. Szemere Pál Dr. Tenczer József Dr. Varró Vince Szerkesztőség / Editorial Office: Magyar Belorvosi Archivum 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. Telefon: 210-0278 Fax:210-0279 Kiadja a TUDOMÁNY KIADÓ Kft. Felelős kiadó / Publisher: Dr. Nagy Judit 1146 Budapest. Hermina út 57-59. Postacím: 1442 Budapest. Pf. 100 Telefon: 251-7531 Fax:251-7339 Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. 7400 Kaposvár. Fő u. 101. Megrendelhető és előfizethető a TUDOMÁNY KIADÓ Kft-nél. Éves előfizetési díj magánelőfizetőknek: 1200 Ft+ÁFA, közületeknek: 1500 Ft+ÁFA. A Magyar Belgyógyász Társaság tagsági díja tartalmazza a lap előfizetési díját. Megjelenik kéthavonta. Magyar Belorvosi Archivum © 1996. Min­den jog fenntartva. A folyóiratban megje­lent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a kiadót illeti. A megje­lent anyagnak - vagy egy részének - bár­mely formában való másolásához, felhasz­nálásához, ismételt megjelentetéséhez a kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges. Index: 25 532 ISSN 0133-5464 INTERNET http://www.pro-patiente.iif.hu Tartalom: Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlési Emlékérem ......................... 2 Az 1996. évi kitüntetettek szakmai életrajza ...................................... 4 Dr. Bán András Dr. István Lajos Dr. Veress Gábor A Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés időbeosztása ................... 5 Uv KÖNYVTARA . ) * . ,Vy ^Cggpest Nogyvo^^ XLIII. Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés Győr, 1996.június 13-15. PLENÁRIS ELŐADÁSOK KIVONATAI PÜl-7 ........................... 6 SZIMPÓZIUMOK SZÍ-6..................................................................... 10 KEREKASZTAL Kl^t. ■...................................................................... 13 ELŐADÁSKIVONATOK E1 —45 ....................................................... 17 POSZTERKIVONATOK Pl-31 ...........................................................45 FIATALOK FÓRUMA F1-17 ...............................................................59 GYÓGYSZERGYÁRI SZIMPÓZIUMOK GY1-8 ...........................67 NÉVMUTATÓ..........................................................................................70

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék