Magyar Belorvosi Archivum 50. (1997)

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM MBA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA Főszerkesztő / Editor in Chief: Dr. Lehoczky Dezső Szerkesztőbizottság / Editorial Board: Dr. de Chätel Rudolf Dr. Rák Kálmán Dr. Romics László Dr. Sonkodi Sándor Dr. Szalay Ferenc Dr. Szemere Pál Dr. Tenczer József Dr. Várkonyi Tibor Szerkesztők / Deputy Editors: Dr. Csillag József Dr. Kempler Péter Rovatvezetők / Consultants: Dr. Gerő László Dr. Jakó János Dr. Sülé Tamás Kézirat, levél a következő címre érkezzen: Szerkesztőség / Editorial Office: Magyar Belorvosi Archivum 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. Telefon: 210-0278, 313-0250 Fax: 210-0279 Kiadja a TUDOMÁNY KIADÓ Kft. 1146 Budapest, Hermina út 57-59. Postacím: 1442 Budapest, Pf. 100 Telefon: 251-7531 Fax:251-7339 Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 101. Megrendelhető és előfizethető a TUDOMÁNY KIADÓ Kft-nél. Eves előfizetési díj magánelőfizetőknek: 1200 Ft, közületeknek: 1500 Ft. A Magyar Belgyógyász Társaság tagsági díja tartalmazza a lap előfizetési díját. Megjelenik kéthavonta. Magyar Belorvosi Archivum © 1998. Min­den jog fenntartva. A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írásos és képi anyag köz­lési joga a Magyar Belgyógyász Társaságot illeti. A megjelent anyagnak - vagy egy ré­szének bármely formában való másolásához, felhasználásához, ismételt megjelentetéséhez az МВТ írásbeli hozzájárulása szükséges. Index: 25 532 ISSN 0133-5464 INTERNET http://www.pro-patiente.iif.hu 1 Ujíoi, -ÍL, 5o INDEX * 1997 * L. évfolyam 1-684. oldal SUPPLEMENTUM 1-136. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék