Magyar Chemiai Folyóirat 54-55. (1948)

TARTALOM. Csűrös Zoltán, Richter Péter és Schön János: Metil thio uracil kémiai viselkedése és néhány új származéka ___ ___ ___ ___ __ ___ 1 C sűrös Zoltán, Makádi József és Csók Tibor: Szerves savak de- karboxilezése ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 9 f Jendrassik Aladár és Dippold Anna: Fluoridok meghatározása foto­méterrel ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 19 t Hertelendy László: Fémek és ötvözetek oldásakor bekövetkező veszteségekről ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 26 Bitskei József és Förhéncz Magdolna: Nátriumszulfid és -poliszulfíd kéntartalmának meghatározása titrálással ___ ___ ___ ___ ___ 36 Dr. Vastagh Gábor és dr. Iván Éva: Adatok a rómaiak tégla-mész habarcsának a kémiájához ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ ___ 42 S ZAKIRODALOM. Doktori értekezés Koltai György: Oxidációs titrálásoflk n/10 nátrium hipoklorit oldattal. Közli: Szelényi Tibor — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 45 Könyvismertetés Lányi Béla: Elektrokémia. I. kötet. — Közli: Baskai Ernő ___ .... 46 Jelentés a szakosztály működéséről __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 47 K iigazítás. __ __ __ __ __ __ __ — — — — — 48

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék